Profil firme

ABI HYDRAULICS se bavi sledecim delatnostima:

 

1. TRGOVINA HIDRAULICNIM KOMPONENTAMA  PARKER

    a. Hidraulicna creva, fitinzi i oprema za krimpovanje crevnih spojeva

    b. Hidraulicne cevi, fitinzi za spajanje cevi i pribor PARKER ERMETO

    c. Hidraulicne pumpe PARKER I DENISON ( zupcaste, krilne, klipno-aksijalne)

    d. Hidraulicni ventili (razvodni ventili, ventili protoka, pritiska, proporcionalni i servo ventili, cartridge (uvrtni) ventili...)

    e. Hidraulicni akumulatori i hladnjaci za ulje PARKER OLAER

    f. Uredjaji za filtriranje i filteri za hidraulicna ulja, filterski elementi i pribor

2. ISPITIVANJE I PURIFIKACIJA HIDRAULICNIH I REDUKTORSKIH ULJA

 

Ispitivanje nivoa kontaminacije hidraulicnih ulja cvrstim cesticama i vodom vrsimo uz pomoc Particle countera PLC3000 i IBSPlus300 PARKER, a filtriranje i izdvajanje vode iz ulja Purifikatorom PVS600 i filtromatom 10MFP PARKER. Rezultat ispitivanje sadrzaja cvrstih cestica se iskazuje po ISO 4406 1999 i NAS 1638 a sarzaj vode u ulje u ppm.

3. KONTROLA I PODESAVANJE PARAMETARA HIDRAULICNIH SISTEMA

 

Za merenje i podesavanje vrednosti pritisaka i protoka u hidraulicnim sistemima koristimo uredjaje Senso Control Master i Senso control Junior PARKER.

Za kontrolu pritiska azota u akumulatorima uredaj VGU OLAER.

4. DEFEKTAZA I OTKLANJANJE KVAROVA NA HIDRAULICNIM SISTEMIMA INDUSTRIJSKE HIDRAULIKE

5. IZRADA HIDRAULICNIH AGREGATA SNAGE DO 9KW I ZAPREMINE RAZERVOARA DO 300LIT

    

Sva prava zadržana © 2015                                 ABI hydraulics SZTR